Na co nam urozmaicony zespó superbohaterów, jeli nie moglibymy zebra znajomych we wasnym zespole, by pokona A.I.M.? Na szczcie w Marvels Avengers dostpnych jest kilka trybów zapewniajcych graczom wspaniae dowiadczenia wspópracy. Czy trzeba zapozna si z wielk map, by odkry wicej sprztu i zwikszy umiejtnoci jako okrelona posta, czy po prostu przyszed czas na sianie zniszczenia jako sprawnie dziaajca druyna superbohaterów, dobrze jest skorzysta z moliwoci wspópracy w Marvels Avengers.

Wspópraca


Gracze mog tworzy zespoy bohaterów z maksymalnie trojgiem znajomych, aby razem walczy z A.I.M. na rónych mapach, stawiajc czoa wielu zrónicowanym wyzwaniom. Udaj si do Stóu Strategicznego na Helicarrierze Chimera, odrzutowcu Quinjet lub wypraw si do licznych bastionów, by znale misje na caym wiecie. Udzia w misjach wymaga od kadej druyny szerokiego zakresu umiejtnoci, wic nie jest moliwe uywanie tej samej postaci przez kilkoro graczy. Trzeba wykorzystywa swoje mocne strony – od dostawania si na wysokie platformy dziki rozcigliwoci Kamali po strzelanie z podwójnych pistoletów Czarnej Wdowy do walki dystansowej. Zaómy jednak, e w zespole s dwie osoby, które preferuj Iron Mana – moe jedna z nich zgodziaby si przej na Thora, poniewa jego boskie moce umoliwiaj graczom latanie po niebie przy pomocy mota Mjolnira.


Zdecydowanie zalecamy przy tym zapoznanie si ze wszystkimi Avengerami, zwaszcza e misje bohaterskie skupiaj si na poszczególnych postaciach. Nie trzeba si martwi, jeeli druyna nie jest pena – sztuczna inteligencja gry uzupeni braki w kadym zespole. Bohaterowie kontrolowani komputerowo automatycznie korzystaj ze spersonalizowanych przez gracza wersji kadego bohatera, aby nada rozgrywce bardziej zindywidualizowany charakter. Oczywicie nie jest wymagane zaproszenie do misji wycznie swoich znajomych – system internetowego dopasowywania umoliwia doczenie do zespou take innym graczom. W adnej z takich misji czonkowie zespou nie musz konkurowa ze sob, to jednak nie oznacza, e bitwy nie stanowi wyzwania!

Strefy Wojenne


Czego wic mog oczekiwa gracze w bitwie? W ramach wspópracy gracze mog wzi udzia w kilku rónych rodzajach misji w Strefach Wojennych, atakujc A.I.M. Mniejsze, bezporednie misje s w Strefach Zrzutu – tam do osignicia jest jeden cel, na przykad wsparcie grupy sprzymierzeców S.H.I.E.L.D. lub zniszczenie laboratoriów i innych obiektów A.I.M. Najbardziej ekscytujce misje to jednak Skarbce. Po odkryciu kryjówek S.H.I.E.L.D. na caym wiecie zespoy mog eksplorowa wiksze mapy dokadniej ni inne. Na rozlegych polach walki na odkrycie przez graczy czekaj skrzynie wypenione sprztem i ukryte zasoby. Poza moliwoci uzupenienia sprztu, kady z graczy moe te znale przedmioty do kolekcji, na przykad komiksy nawizujce do najbardziej klasycznych i ikonicznych opowieci z ponad 80-letniej historii Marvela. Ze skrzy mona te wycign zasoby, które ulepsz poszczególne sprzty dodawane przez graczy do postaci, by zwikszy ich umiejtnoci.


Cho gra nie opiera przygody na otwartym wiecie, eksploracja map Skarbców to wietna okazja do zajcia si kadym bohaterem i sprawdzenia, jak mona zmaksymalizowa ich efektywno w walce. W poszczególnych strefach wojny do osignicia jest wiele rónych celów i misji. Opór reprezentowany jest przez szereg frakcji na caym wiecie, takich jak S.H.I.E.L.D. czy Inhumans. Misje frakcji liderów grup wyznaczaj graczom nowe cele, co pomoe tym grupom zwikszy zaopatrzenie podczas walki z A.I.M., dostpne nawet po zakoczeniu gównej kampanii. Ikoniczne Misje opieraj si na historiach o Avengerach, ich motywacji i osobistych problemach, przy jednoczesnym rozbijaniu armii robotycznych Adaptoidów A.I.M. w drobny mak, rzecz jasna. Gracze nagradzani s sprztem odpowiednim do postaci i uzbrojeniem przydatnym w realizacji misji, wic jeli kto ma ulubionego Avengera, warto wypatrywa zada przeznaczonych dla niego.

Cho wszystkie misje w Strefie Wojennej moe wypeni pojedynczy gracz, w zespole atwiej stawi czoa wyzwaniu, zwaszcza jeli chodzi o trudno poszczególnych etapów. Za wyniki w kadej misji stawiana jest ocena od jednej do piciu gwiazdek. Za kadym razem, gdy gracz zostaje pokonany i trzeba go oywi, traci gwiazdk. W druynie jednak trudniej jest wyeliminowa gracza, poniewa cay zespó skupia si na pokonaniu najgroniejszych wrogów. Nie moesz osign którego z celów? Zbierz swoj druyn.

Zbieranie si Avengerów


Jedn z najwikszych zalet wspólnego grania jest poczenie ruchów bohaterów, zwaszcza w obliczu mocniejszych wrogów, którzy s odporni na wicej szkód ni przecitny dron. Skoordynowanie dziaa z innymi graczami przez czat gosowy to najlepszy sposób na przypuszczenie imponujcych ataków wygldajcych jak prosto z kart komiksu. Jeli nie jest si stron w starciu, mona przyglda si atakom stosowanym przez czonków zespou. Najprostszym sposobem wspópracy jest oguszenie wrogów przez jednego z graczy, aby przygotowa pole manewru dla cigych niszczycielskich ataków dystansowych drugiego czonka zespou. Dlaczego wic nie uy intensywnego ataku „Pitka” Ms Marvel, by oguszy przeciwnika, zanim czonek zespou odpali rakiety Iron Mana lub choby jego laser z piersi, by cakowicie zniszczy wroga?


Skoro ju mowa o Uzbrojonym Avengerze, gracze wiedz ju, e jego najlepsza zdolno pozwala wezwa na pole bitwy Hulkbustera, ale kady gracz moe wskoczy w tego wspaniaego mecha. Przytrzymujc L1 i R1/LB i RB spowoduje pojawienie si ikony wskazujcej, gdzie wylduje Hulkbuster. Dokadn lokalizacj mona wybra z pomoc gaki. W tym punkcie kada posta moe wskoczy do wielkiej zmechanizowanej broni. W ten sposób atwo postaci doda mocy na okrelony czas. Gdy zespó stanie oko w oko z powaniejszym wrogiem, warto bdzie wyposay na przykad Czarn Wdow w kostium Hulkbustera, eby zwikszy nieco jej skuteczno w starciu z Adaptoidem.

Gra Marvels Avengers jest ju dostpna na PS4, Xbox One i Google Stadia PC. W przyszoci dostpna bdzie na PS5 i Xbox Series X.

The post Na czym polega wspópraca w ‘Marvel’s Avengers’? appeared first on FANDOM.

Source link

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar